KARDOF (KARAMAN DOGA SPORLARI VE FOTOĞRAF GENÇLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ) ÜYELERİNE GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞIRISI


 KARDOF (KARAMAN DOGA SPORLARI VE FOTOĞRAF GENÇLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ) ÜYELERİNE

 

KARDOF 2013 Eylül -2016 Eylül Yönetim Dönemi özet gündem başlığı altında Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere KARDOF Dernek Yeri Adresinde (Nefise Sultan Mah. 243 Sok. 4/B KARAMAN) yapılacaktır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı aşağıdaki tarih ve saatte aynı adreste yapılacaktır. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaksızın toplantı açılarak kararlar alınacaktır. 

Toplantı Tarih ve Saatleri

 

1.Toplantı               26.09.2016  21.00 Pazartesi

2.Toplantı               03.10.2016  21.00 Pazartesi

 

Bütün üyelerin toplantıya katılmaları veya verecekleri vekâletnameyle kendilerini temsil ettirmeleri önemle rica olunur.

GÜNDEM:

1-  Açılış ve yoklama (Hazirun listesinden yapılacaktır.)

2-  Toplantı başkanı ve heyetin seçimi ( Başkan - Üye – Kâtip üye )

3-  Saygı Duruşu ve İSTİKLAL Marşının Okunması

4-  2013 Eylül -2016 Eylül Yönetim dönemi Raporunun Okunması

5-  2013 Eylül -2016 Eylül Yönetim dönemi Denetleme Raporunun Okunması

6-  Yönetim ve Denetim Raporlarının ibrası

7-  2016 Eylül -2019 Eylül (3 Yıllık) Bütçenin Belirlenmesi

8-  Dernek Tüzüğünün bazı maddelerin değiştirilmesi

9-  Yeni Yönetim Kurulu - Denetim Kurulu - Disiplin Kurulu Adaylarının Belirlenmesi ve Seçimi

10-2016 Eylül 2019 Eylül Döneminde Yapılacakların Belirlenmesi

11-Dilek ve Temenniler

12- Kapanış

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VEKALETNAME 
KARDOF Olağan Genel Kurul Toplantısı divan başkanlığına ...…./……../ 2016 tarihinde yapılacak olan toplantıda beni temsile ............................................................................................... vekil olarak tayin ettim.
Vekaleti Verenin Adı Soyadı:
İmzası:
Not.

·         Bu vekâletname örneği ile istediğiniz bir üyeye vekalet verebilirsiniz.

·         Bir üye en fazla 4 kişiye vekalet edebilir.

·         Mutlaka katılım listesine isminizi yazınız.

·         Üyelik girişi yapamayanlar muhakkak yönetim ile irtibata geçsinler.  

Bu sayfa 2730 kez okundu